Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody

Projekt „Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody” zaprezentowany w Turcji

W drugiej połowie czerwca 2006 przedsta­wiciele PTPP „Pro Natura” udali się z wizytą roboczą do Turcji, na zaproszenie Tureckiego Towarzystwa Badania Ptaków KAD.

Brali udział w spotkaniach i warsztatach poświęconych m.in. ochronie bociana białego i jego siedlisk. W gronie zarówno przyrodników jak i urzędników prowadzono dyskusje na temat odtwarzania środowisk podmokłych, współpracy z rolnikami i zarządzania terenami cennymi przyrodniczo. Strona Polska dzieliła się swoimi doświadczeniami w tym zakresie, prezentowała m.in. projekt „Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody” łączący ochronę cennych siedlisk i tradycyjnych ras zwierząt gospodarskich z resocjalizacją skazanych. Projekt został przedstawiony podczas warsztatów w Kızılcahamam z udziałem naukowców, działaczy organizacji społecznych, przedstawicieli Parku Narodowego Soluksu, leśników i władz lokalnych a także podczas spotkań w dwóch ministerstwach tureckich w Ankarze: w Ministerstwie Środowiska, Parków Narodowych i Leśnictwa oraz w Ministerstwie Edukacji. Wszędzie gdzie był prezentowany, wzbudzał duże zainteresowanie i uznanie wśród słuchaczy.