Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody

Linia technologiczna

Zgodnie z założeniami projektu „Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody” dodatkowym działaniem angażującym rolników i skazanych w działania proprzyrodnicze ma być uruchomienie „linii produkcyjnej” zapewniającej z jednej strony zbyt surowców rolnikom, z drugiej pracę skazanym. Pierwszym elementem jest rębak nabyty ze środków własnych PTPP „pro Natura”. Dzięki dotacji przyznanej z WFOŚiGW we Wrocławiu oraz z GEF/SGP w styczniu rozpocznie się zakup maszyn i urządzeń pozwalających na uruchomienie pozyskiwania biomasy z łąk rolników dzięki pracy odpowiednio przeszkolonych skazanych.