Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody

Wizyta studyjna w ramach współpracy ponadnarodowej – WISE

Przedstawiciele Partnerstw „Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody” oraz CapEqual uczestniczyli w dniach 25 – 28.09.2006 r. w wizycie studyjnej w Prowincji Pescara we Włoszech. Gospodarzem spotkania było partnerstwo SALIS. Celem wizyty było zapoznanie się z funkcjonującym w prowincji Pescara systemem przywracania do społeczeństwa osób wykluczonych, w szczególności byłych skazanych. Pierwszego dnia przedstawiciele partnerstwa złożyli wizytę w zakładzie karnym w Sulmonie, gdzie zapoznali się z:

• organizacją włoskiego systemu penitencjarnego

• stosowanymi metodami oddziaływań resocjalizacyjnych, ze szczególnym naciskiem na pracę i naukę, a także formami pomocy udzielanej osobom opuszczającym zakład.

Drugiego dnia partnerzy odbyli szereg spotkań z:

• przedstawicielami samorządu lokalnego, podczas których mieli okazję przyjrzeć się działaniom podejmowanym w celu ułatwienia powrotu na rynek pracy osobom wykluczonym

• przedstawicielami pracodawców, ściśle współpracującymi z samorządami, którzy przedstawili przede wszystkim zasady działania centrum doradczego, świadczącego usługi osobom rozpoczynającym samodzielną działalność gospodarczą.

Trzecie dzień wizyty poświecony była zapoznaniu się z doświadczeniami włoskich partnerów w zakresie prowadzenia „domów drugiej akceptacji”. W tym celu:

• złożono wizytę w jednym z tego rodzaju ośrodków

• zapoznano się z założeniami pracy terapeutycznej i readaptacyjnej prowadzonej wobec narkomanów, osób bezdomnych, również niejednokrotnie byłych skazanych.