Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody

Wizyta studyjna w ramach partnerstwa WISE w Portugalii

W dniach 11–13 grudnia 2006 roku w ramach partnerstwa WISE miała miejsce wizyta studyjna w siedzibie projektu OPORTUNIDADES w Lizbonie w Portugalii. W wizycie oprócz przedstawicieli projektu „Czarna owca“ brali także udział członkowie projektu CAPEqual. Partnerzy w trakcie roboczych spotkań mieli okazję poznać między innymi:

• Siedzibę administratora projektu OPORTUNIDADES – Santa Casa da Misericordia de Lisboa, jego personel i obecny stan realizacji projektu;

• Ogranizację i prowadzenie Centrum Orientacji, Szkoleń i Readaptacji Zawodowej, Centrum Rozpoznania Kompetencji i Kwalifikacji;

• Zagadnienie mikro-pożyczek udzielanych za pośrednictwem projektu;

• Organizację i funkcjonowanie Domu Przejściowego dla beneficjentów projektu;

• Ośrodek Rehabilitacji – programy rehabilitacyjne, poznanie społeczności terapeutycznej i innych działań ośrodka.