Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody

Wizyta studyjna w ramach partnerstwa WISE w Poznaniu

W dniach 15–18 kwietnia 2007 roku w ramach prac Partnerstwa WISE miała miejsce wizyta studyjna w siedzibie projektu ‘Kampania Przeciw Ubóstwu Najwyższy Szczebel Dobroczynności’ (CAPEqual) w Poznaniu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele partnerstw zaangażowanych w funkcjonowanie WISE: OPORTUNIDADES, SALIS, CZARNA OWCA oraz gospodarza spotkania – CAPEqual. W trakcie wizyty Partnerzy odwiedzili siedzibę Projektu CAPEqual oraz realizowane przedsięwzięcia, a podczas roboczych spotkań omówiono między innymi:

• Agendę konferencji zamykającej współpracę ponadnarodową w ramach projektu – Lizbona 24–26 maja 2007;

• Sprawy organizacyjne związane z organizacją konferencji, przygotowania wydawnictw, materiałów promocyjnych i informacyjnych, logistyka

• Ostateczne produkty Grup zadaniowych:

-podręcznik metodologiczny dot. prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej byłych skazanych

-podręcznik prezentujący metodologię tworzenia lokalnych sieci domów przejściowych

-raporty z wizyt studyjnych