Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody

Konferencja Partnerstwa Ponadnarodowego WISE

Na podsumowanie współpracy w ramach partnerstwa ponadnarodowego WISE, w dniach 24–25.05.2007 r. w Lizbonie, odbyła się międzynarodowa konferencja p.t. „Integracja osób wykluczonych społecznie na otwartym rynku pracy”. Wzięło w niej udział około 100 osób z Portugalii, Włoch i Polski. Celem konferencji było przedstawienie rezultatów projektów realizowanych przez poszczególne partnerstwa narodowe tworzące WISE. Efekty wypracowane przez partnerstwo Oportunidades z Portugalii zaprezentowała Eugenia Silves, o osiągnięciach partnerstwa SALIS z Włoch opowiadała Daniela Buzzi. Marek Stefaniak zaprezentował projekt polskiego partnerstwa CAPEqual z Poznania, a projekt partnerstwa Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody omówiła Alina Szklaruk. Uczestnicy konferencji duskutowali nad możliwościami szerszego wdrażania efektów realizowanych projektów. Podczas dyskusji panelowej eksperci z poszczególnych krajów omawiali kluczowe zagadnienia dotyczące podejmowanych działań. Marek Gajos, Dyrektor Zakładu Karnego w Wołowie, przedstawił kwestię samozatrudnienia skazanych w Polsce. W drugiej części konferencji miała miejsce prezentacja produktów WISE oraz wystąpienia liderów dwóch grup zadaniowych, którzy prezentowali efekty pracy zespołów roboczych. Robert Kuczera, jeden z liderów grupy pierwszej, przedstawił efekty pracy nad stworzeniem podręcznika metodycznego dotyczącego przygotowania skazanych do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Anna Adamczyk z grupy drugiej, przestawiła rezultaty pracy nad stworzeniem podręcznika metodycznego dotyczącego budowania lokalnej sieci domów socjalnych. W końcowej części spotkania odbyła się dyskusja panelowa z beneficjentami i personelem pracującym z beneficjentami. Udział w dyskusji wzięli m.in. beneficjenci projektu CAPEqual, którzy opowiadali o zmianach jakie zaszły w ich życiu dzięki uczestnictwu w projekcie. Doświadczenia funkcjonariuszy służby więziennej, którzy nadzorują pracę skazanych w ramach kursów zawodowych w Zakładzie Karnym w Wołowie przedstawił Jan Broda. Obrady zakończono wspólnym zdjęciem. Konferencja wraz z towarzyszącymi jej spotkaniami w pięknej Lisbonie stała się okazją do wymiany zdobytych doświadczeń oraz zacieśnienia międzynarodowych kontaktów nawiązanych podczas współpracy w ramach Ponadnarodowego Partnerstwa WISE.