Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody

Warsztaty metodologiczne z zakresu przygotowania i zarządzania projektami finansowanymi ze środków UE

W maju i czerwcu b.r. Partnerstwo „Czarna Owca. Skazani na Ochronę Przyrody” zorganizowało dwa cykle warsztatów metodologicznych z zakresu przygotowania i zarządzania projektami finansowanymi ze środków UE.

Warsztaty adresowane były do animatorów projektów z jednostek penitencjarnych Dolnego Śląska. Uczestnicy mieli możliwość poznania i opracowania całego cyklu życia projektu na przykładzie Czarnej Owcy. Ponadto, została zorganizowana wizyta studyjna do Zakładu Karnego w Wołowie, gdzie adresaci warsztatów mieli możliwość spotkania się z zespołem realizującym projekt, beneficjentami oraz poznać efekty realizacji projektu.