Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody

Wizyta studyjna w Czechach i Niemczech

30 pracowników jednostek penitencjarnych z Dolnego Śląska od 3 do 5 października b.r. uczestniczyło w zorganizowanej przez „Partnerstwo Czarna Owca. Skazani na Ochronę Przyrody” wizycie studyjnej do zakładów karnych w Valdicach k. Jicina (Czechy) oraz Torgau (Niemcy). Wizyta dała możliwość zapoznania się z działalnością tych zakładów, głównie w zakresie przygotowania zawodowego skazanych, warunków ich zatrudniania, współpracy tych jednostek z przedsiębiorcami i społecznością lokalną. Nie mniejsze zainteresowanie wzbudzały także warunki pracy personelu więziennego oraz warunki, w jakich odbywają karę skazani.

W Zakładzie Karnym w Torgau realizowany jest projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest przygotowanie zawodowe skazanych do wejścia na otwarty rynek pracy. Rozmowa z osobami zaangażowanymi w realizację tego projektu oraz spotkanie z beneficjentami dały możliwość wymiany doświadczeń i podpatrzenia nowych, skutecznych rozwiązań . Uczestnicy zostali bardzo mile przyjęci zarówno przez dyrekcję, jak i personel obu zakładów karnych. Zrewanżowali się zaproszeniem ich na rewizytę w Polsce.