Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody

Spotkanie panelowe we Wrocławiu

W dniu 20 listopada we Wrocławiu w Klubie Pracoffnia (dawne więzienie) przy ulicy Więziennej 6 odbyło się spotkanie panelowe poświęcone możliwościom i metodom współpracy pomiędzy zakładami karnymi, organizacjami pozarządowymi, specjalistami z różnych dziedzin, jednostkami samorządu terytorialnego i rolnikami mającej na celu umożliwienie powrotu skazanym do społeczeństwa.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji modelu współpracy organizacji pozarządowych, zakładów karnych i rolników przedstawionego przez autora Jarosława Osiadacza. Prezentacja zapoczątkowała dyskusję o dalszej współpracy i nowych możliwościach finansowania projektów związanych z resocjalizacją skazanych. W trakcie spotkania zaprezentowano również film o projekcie „Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody”