Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody

Rolnicze Centrum Edukacyjne w Trzcinicy otwarte

Dnia 16 grudnia 2007 w Trzcinicy Wołowskiej miała miejsce uroczystość otwarcia Rolniczego Centrum Edukacyjnego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele sponsorów, władz samorządowych, partnerów projektu, lokalnej społeczności oraz mediów. Po krótkim powitaniu nastąpiło przecięcie wstęgi, a następnie poświęcenie obiektu przez księdza proboszcza. Goście obejrzeli pomieszczenia Rolniczego Centrum Edukacyjnego: czytelnię, pokoje gościnne oraz salę konferencyjną. Uwagę przyciągała wystawa na temat projektu „Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody” wyeksponowana na zewnętrznej ścianie stodoły oraz płaskorzeźby zwierząt wykonane w drewnie lipowym przez jednego ze skazanych z Zakładu Karnego w Wołowie, które wykonywał w ramach kursu pamiątkarstwa. Zaprezentowano także maszyny rolnicze na wyposażeniu Centrum: traktor z przyczepą i rębak oraz wypłaszacze przeznaczone dla rolników, którzy realizują program rolnośrodowiskowy. Uczestnicy uroczystości wysłuchali prezentacji poświęconej historii powstania Rolniczego Centrum Edukacyjnego oraz dotychczasowych i planowanych działań prowadzonych na terenie Doliny Baryczy i znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Doliny Łachy. Goście otrzymali paczki z produktami promocyjnymi pochodzącymi z gospodarstw ekologicznych oraz pamiątkowe fotografie przedstawiające panoramę krajobrazu rolniczego okolic Trzcinicy i Głębowic. Poczęstunek regionalny dla uczestników otwarcia przygotowały w świetlicy wiejskiej w Głębowicach panie z Koła Gospodyń. O godzinie 15.00 miało miejsce spotkanie z lokalną społecznością. Kulminacyjnym punktem programu tego spotkania była wizyta Świętego Mikołaja, który rozdał wszystkim dzieciom zgromadzonym w świetlicy paczki zawierające m.in. gadżety promujące projekt „Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody” i Rolnicze Centrum Edukacyjne. Każda paczka została zaopatrzona w estetyczną przywieszkę pełniącą funkcję wizytówki, w której znalazły się dane adresowe, telefon, e-mail oraz informacje o sponsorach i celach powstałego w Trzcinicy obiektu.

Rolnicze Centrum Edukacyjne powstało w ramach projektów: „Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody” realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL i „Centrum Terenów Podmokłych” finansowanego ze środków Funduszu na Rzecz Globalnego Środowiska Programu Narodów Zjednoczonych do spraw rozwoju w Polsce GEF/SGP UNDP oraz ze środków własnych PTPP „pro Natura”