Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody

RCE - szkolenia z zakresu programu rolnośrodowiskowego na lata 2007 – 2013

W dniach 22–25 stycznia 2008 w siedzibie Rolniczego Centrum Edukacyjnego w Trzcinicy odbyła się druga tura szkoleń poświęconych programowi rolnośrodowis­kowemu, dla rolników z Doliny Baryczy. Stanowiły one kontynuację warsztatów przeprowadzonych w ubiegłym roku w Głębowicach. Poruszano tematy interesujące rolników realizujących już program rolnośrodowiskowy w swoich gospodarstwach a także osoby, które rozważają przystąpienie do tego działania w roku 2008. Doradcy z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zaprezentowali szczegółowy kształt i wymagania nowego programu rolnośrodowiskowego na lata 2007–2013. Posiada on więcej pakietów i wariantów w porównaniu z programem na lata 2004–2006, a tym samym więcej możliwości uzyskania dopłat w zamian za prowadzenie gospodarki przyjaznej dla środowiska.

W nowym programie rolnośrodowiskowym pojawiły się możliwości uzyskania wysokich dopłat (nawet ponad 1000 zł na hektar) za utrzymanie cennych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk lęgowych zagrożonych gatunków ptaków, dlatego duże zainteresowanie rolników wzbudziła prezentacja poświęcona rozpoznawaniu cennych i charakterys­tycznych gatunków roślin i zwierząt na terenach rolniczych. Uczestnicy warsztatów otrzymali wartościowe materiały dotyczące rozpoznawania siedlisk, a także bogato ilustrowane klucze terenowe do rozpoznawania gatunków roślin łąkowych i ptaków.

Potwierdzeniem możliwości godzenia gospodarki rolnej z ochroną przyrody było wystąpienie pana Mariana Raka rolnika, który pokazał jak gospodarując w swoim ponad 80-cio hektarowym gospodarstwie, przynoszącym wymierny zysk ekonomiczny, tworzy i zachowuje siedliska służące dzikim zwierzętom. Rolnikom słuchającym prezentacji zaimponował zapał i wiedza pana Mariana oraz namacalne efekty w postaci utworzonych przez niego na terenie swego gospodarstwa zadrzewień, żywopłotów, stawów, miedz, wysp, schronień lęgowych dla ptaków i nietoperzy, które nie umniejszają przychodów z prowadzonej w gospodarstwie produkcji roślinnej. Bardzo ważne i potrzebne informacje dotyczące nadzoru nad realizacją programu rolnośrodowiskowego zostały zaprezentowane przez pana Marcina Dynię. Uczestnicy szkoleń zadawali pytania po każdej prelekcji, uczestniczyli w dyskusjach a także mogli skorzystać z konsultacji indywidualnych.