Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody

Wystawa „Pożytek z ekstensywnego rolnictwa”

Rolnicze Centrum Edukacyjne w Trzcinicy w ramach promowania rolnictwa przyjaznego przyrodzie, przygotowało w dniach od 1 do 13 marca 2008 wystawę pt. ”Pożytek z ekstensywnego rolnictwa”. Do współorganizowania wystawy zaproszony został Dolnośląski Związek Pszczelarzy we Wrocławiu. Powiązania ekstensywnego rolnictwa z przyrodą pokazano na przykładzie pszczelarstwa podkreślając ogromną rolę jaką pełnią dzikie pszczoły, trzmiele, a także pszczoła miodna i inne owady zapylające w rolnictwie, sadownictwie i ogrodnictwie.

Ponad 80 % gatunków roślin w Polsce to rośliny owadopylne, dlatego ilość i jakość plonów zależy od istnienia i dobrej kondycji owadów zapylających. Część plenerowa wystawy składała się z 12 barwnych tablic ukazujących różnorodność oraz znaczenie pszczołowatych dla produkcji żywności, zagrożenia wynikające z intensyfikacji rolnictwa i metody ochrony tej ważnej grupy zwierząt. Druga część wystawy, wyeksponowana w sali konferencyjnej, poświęcona była głównie pszczelarstwu. Odwiedzający mieli okazję zapoznać się szczegółowo z pracą pszczelarza, zobaczyć rozmaite akcesoria wykorzystywane przy hodowli pszczół, dotknąć i wypróbować urządzenia do pozyskiwania miodu, dowiedzieć się wiele o historii pszczelarstwa oraz fascynujących zwyczajach i biologii pszczoły miodnej.

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców okolicznych miejscowości, rolników i ich dzieci oraz młodzieży szkolnej. Wystawę odwiedził pan Piotr Czajkowski, Sekretarz Polskiego Związku Pszczelarskiego. Ważny element wystawy stanowiły warsztaty prowadzone przez państwa Danutę i Henryka Kamaszuków, wieloletnich właścicieli pasieki w okolicach Brzegu Dolnego, którzy dzielili się swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem. Dużo radości odwiedzającym wystawę sprawiała część praktyczna: degustacja różnych rodzajów miodu oraz samodzielne wykonywanie świec, polegające na umiejętnym zwijaniu wokół knota, węzy z pszczelego wosku. Odwiedzający wystawę zostali zaangażowani w czynną ochronę dzikich pszczół i trzmieli. Dowiedzieli się jak zbudować sztuczne schronienie dla tych owadów, z wykorzystaniem suchych łodyg trzciny, mchu i drewna. Ponadto każda osoba otrzymywała torebkę nasion facelii błękitnej, rośliny miododajnej, z informacją jak i gdzie należy ją wysiać aby pomóc w ten sposób wolno żyjącym pszczołom i trzmielom. Przy okazji zwiedzania wystawy goście oglądali stałą ekspozycję na temat projektu „Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody” oraz otrzymywali informacje o działalności Rolniczego Centrum Edukacyjnego.

Galeria zdjęć