Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody

Przyroda

Wystawa „Pożytek z ekstensywnego rolnictwa”

Rolnicze Centrum Edukacyjne w Trzcinicy w ramach promowania rolnictwa przyjaznego przyrodzie, przygotowało w dniach od 1 do 13 marca 2008 wystawę pt. ”Pożytek z ekstensywnego rolnictwa”. Do współorganizowania wystawy zaproszony został Dolnośląski Związek Pszczelarzy we Wrocławiu. Powiązania ekstensywnego rolnictwa z przyrodą pokazano na przykładzie pszczelarstwa podkreślając ogromną rolę jaką pełnią dzikie pszczoły, trzmiele, a także pszczoła miodna i inne owady zapylające w rolnictwie, sadownictwie i ogrodnictwie.

RCE - szkolenia z zakresu programu rolnośrodowiskowego na lata 2007 – 2013

W dniach 22–25 stycznia 2008 w siedzibie Rolniczego Centrum Edukacyjnego w Trzcinicy odbyła się druga tura szkoleń poświęconych programowi rolnośrodowis­kowemu, dla rolników z Doliny Baryczy. Stanowiły one kontynuację warsztatów przeprowadzonych w ubiegłym roku w Głębowicach. Poruszano tematy interesujące rolników realizujących już program rolnośrodowiskowy w swoich gospodarstwach a także osoby, które rozważają przystąpienie do tego działania w roku 2008.

Projekt „Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody” zaprezentowany w Turcji

W drugiej połowie czerwca 2006 przedsta­wiciele PTPP „Pro Natura” udali się z wizytą roboczą do Turcji, na zaproszenie Tureckiego Towarzystwa Badania Ptaków KAD.

Praktyki w "Dolinie Juszki"

Skazani uczestniczący w kursie obsługi kos spalinowych i pilarek, w ramach zajęć praktycznych usuwali zakrzaczenia na użytku ekologicznym „Dolina Juszki”.