Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody

Rolnicy

Wystawa „Pożytek z ekstensywnego rolnictwa”

Rolnicze Centrum Edukacyjne w Trzcinicy w ramach promowania rolnictwa przyjaznego przyrodzie, przygotowało w dniach od 1 do 13 marca 2008 wystawę pt. ”Pożytek z ekstensywnego rolnictwa”. Do współorganizowania wystawy zaproszony został Dolnośląski Związek Pszczelarzy we Wrocławiu. Powiązania ekstensywnego rolnictwa z przyrodą pokazano na przykładzie pszczelarstwa podkreślając ogromną rolę jaką pełnią dzikie pszczoły, trzmiele, a także pszczoła miodna i inne owady zapylające w rolnictwie, sadownictwie i ogrodnictwie.

RCE - szkolenia z zakresu programu rolnośrodowiskowego na lata 2007 – 2013

W dniach 22–25 stycznia 2008 w siedzibie Rolniczego Centrum Edukacyjnego w Trzcinicy odbyła się druga tura szkoleń poświęconych programowi rolnośrodowis­kowemu, dla rolników z Doliny Baryczy. Stanowiły one kontynuację warsztatów przeprowadzonych w ubiegłym roku w Głębowicach. Poruszano tematy interesujące rolników realizujących już program rolnośrodowiskowy w swoich gospodarstwach a także osoby, które rozważają przystąpienie do tego działania w roku 2008.

Rolnicze Centrum Edukacyjne w Trzcinicy otwarte

Dnia 16 grudnia 2007 w Trzcinicy Wołowskiej miała miejsce uroczystość otwarcia Rolniczego Centrum Edukacyjnego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele sponsorów, władz samorządowych, partnerów projektu, lokalnej społeczności oraz mediów. Po krótkim powitaniu nastąpiło przecięcie wstęgi, a następnie poświęcenie obiektu przez księdza proboszcza. Goście obejrzeli pomieszczenia Rolniczego Centrum Edukacyjnego: czytelnię, pokoje gościnne oraz salę konferencyjną.

RCE podczas „Dni Winobrania i Bociana” w Wińsku

Podczas „Dni Winobrania i Bociana” zorganizowanych przez Urząd Gminy w Wińsku w dniach 22–23 września, swoje stoisko przygotowało Rolnicze Centrum Edukacyjne, powstające w ramach projektu „Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody.” W ramach promocji centrum doradcy z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu udzielali bezpłatnych porad z zakresu programów rolnośrodowis­kowych.

Bieg po Żurawie Pióro

Rolnicze Centrum Edukacyjne włączyło się do współpracy przy organizacji Międzyszkolnych Biegów Przełajowych w Głębowicach. Dnia 10 maja 2007 r. w Głębowicach już po raz XVII odbyły się Międzyszkolne Biegi Przełajowe szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Tegoroczna impreza przebiegała pod hasłem „Bieg po żurawie pióro“ i została zorganizowana przez Szkołę Podstawową w Głębowicach we współpracy z Rolniczym Centrum Edukacyjnym.

Wizyta Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego w RCE

Dnia 24.04.2007 w ramach wizyty w Gminie Wińsko Pan Tadeusz Drab, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego odwiedził remontowane budynki Rolniczego Centrum Edukacyjnego.

Szkolenia dla rolników

W ramach działalności powstającego w Trzcinicy Rolniczego Centrum Edukacyjnego w dniach 6 – 9 luty 2007 odbył się pierwszy cykl szkoleń dla rolników z Doliny Baryczy. Szkolenia przeprowadzono w Szkole Podstawowej w Głębowicach. Tematem wiodącym warsztatów były nowe możliwości uzyskania wsparcia w ramach programu rolnośrodowiskowego w latach 2007 – 2013. Udział w szkoleniach wzięło 80 rolników. Ze względów praktycznych spotkania warsztatowe odbywały się w grupach 20 osobowych. Uroczystego otwarcia cyklu szkoleń dokonał gospodarz terenu Wójt Gminy Wińsko Dariusz Olejniczak. Na początku spotkania zebrani zapoznali się z założeniami projektu „Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody”, o którym opowiedział pan Krzysztof Konieczny przedstawiciel Zakładu Karnego w Wołowie i Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”. Następnie panie Agnieszka Kucharska i Anna Stułka z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprezentowały zagadnienia związane m.in. z historią powstania programów rolnośrodowiskowych w Europie, ich realizacją w latach 2004 – 2006 oraz zmianami jakie pojawiły się w związku z wejściem w życie nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Kolejnym punktem programu była prezentacja pani Urszuli Kozaczuk z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego poświęcona poszczególnym pakietom i wariantom nowego programu rolnośrodowis­kowego, do którego będą mogli przystępować rolnicy od 2008 roku. Podczas następnej prezentacji zatytułowanej „Ekonomia programów rolnośrodowis­kowych”, którą przygotowała pani Monika Miniewska z DODR, rolnicy mieli okazję przekonać się na konkretnych przykładach, że gospodarowanie w zgodzie z przyrodą może się opłacać. Chętni mogli sprawdzić na jakie dopłaty mogliby liczyć realizując różne pakiety rolnośrodowiskowe w swoim gospodarstwie. Podczas wystąpienia pani Doroty Janic z DODR, pt. „Sieć Natura 2000 – ochrona przyrody z korzyścią dla rolnika”, uczestnicy szkolenia usłyszeli o dodatkowych możliwościach finansowych jakie daje lokalizacja gospodarstw na terenie obszarów Natura 2000. Przekonali się ponadto, że można otrzymać konkretne pieniądze za fakt, że w obrębie gospodarstwa występują określone siedliska i gatunki uznane przez przyrodników za cenne. Spoglądając na rośliny łąkowe prezentowane na slajdach jako szczególnie wartościowe, wielu rolników z pewnym zaskoczeniem zdało sobie sprawę, że od lat posiada je u siebie, nie mając świadomości, że są to gatunki ginące w Europie. Ostatnia prezentacja przedstawiona przez panią Katarzynę Kopacką z DODR dotyczyła zwykłej dobrej praktyki rolniczej, czyli zasad jakich musi przestrzegać każdy rolnik realizujący program rolnośrodowiskowy w swoim gospodarstwie. Po każdym wystąpieniu pojawiały się konkretne pytania i komentarze ze strony uczestników. Również podczas każdej przerwy, w czasie przeznaczonym na dyskusję oraz w trakcie konsultacji indywidualnych rolnicy mogli wyjaśniać wątpliwości, drążyć interesujące tematy, zadawać pytania ekspertom. Uczestnicy szkoleń ocenili je jako bardzo przydatne i wykazali chęć kontynuowania podobnych spotkań w przyszłości. Organizatorzy przekonali się o ogromnej potrzebie propagowania informacji o programach rolnośrodowiskowych wśród społeczności wiejskiej i rozwijania współpracy z rolnikami.

Linia technologiczna

Zgodnie z założeniami projektu „Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody” dodatkowym działaniem angażującym rolników i skazanych w działania proprzyrodnicze ma być uruchomienie „linii produkcyjnej” zapewniającej z jednej strony zbyt surowców rolnikom, z drugiej pracę skazanym.

Kursy z zakresu programów rolnośrodowiskowych

Rolnicy stanowią jedną z grup beneficjentów programu „Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody”. Ekstensywni producenci rolni sprzyjający zachowaniu odpowiednich struktur przyrodniczych i krajobrazu mogą starać się o dopłaty z pakietów rolnośrodowis­kowych. Pakiety te pozwalają na zwiększenie dopłat w zamian za gospodarowanie sprzyjające ochronie przyrody.

Przygotowanie pokazowej płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę

Od kilku miesięcy angażujemy się w przygotowanie projektu i uzyskanie odpowiednich zezwoleń na wykonanie płyty obornikowej oraz zbiornika na gnojówkę w gospodarstwie rolnym działającym w pobliżu Rolniczego Centrum Edukacyjnego przy CTP PTPP „pro Natura”.