Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody

Kursy dla skazanych

Kursy pogrupowane są w cztery bloki szkoleniowe: rolnicze i okołorolnicze, budowlane i obróbki metali, przetwórstwa spożywczego i rękodzielnictwa. Kursy kończą się egzaminem komisyjnym, w skład komisji wchodzą osoby spoza Zakładu Karnego w Wołowie zajmujące się zawodowo daną tematyką. Program kursów jest zgodny z programem Ministerstwa Edukacji, ale każdy z kursów zawiera więcej zajęć praktycznych. Większość kursów odbywa się poza Zakładem Karnym i są one tak prowadzone aby ich efekty były użyteczne społecznie.

Informacje o kursach zawodowych - styczeń 2008

Jednym z głównych zadań projektu „Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody” w odniesieniu do skazanych są szkolenia zawodowe. System szkoleń składa się z 27 rodzajów kursów skupionych w 4 blokach tematycznych: kursy budowlane i obróbki metali, przetwórstwa spożywczego, rolnośrodowiskowe oraz rękodzielnictwa. Kursy rozpoczęły się w styczniu 2006 i potrwają do stycznia 2008. Dotychczas szkolenia ukończyło ok. 555 beneficjentów, którzy sukcesywnie opuszczają zakład karny. W zamieszczonym poniżej zestawieniu znajduje się szczegółowy wykaz kursów już zrealizowanyc

Informacje o kursach zawodowych - wrzesień 2007

Jednym z głównych zadań projektu „Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody” w odniesieniu do skazanych są szkolenia zawodowe. System szkoleń składa się z 27 rodzajów kursów skupionych w 4 blokach tematycznych: kursy budowlane i obróbki metali, przetwórstwa spożywczego, rolnośrodowiskowe oraz rękodzielnictwa. Kursy rozpoczęły się w styczniu 2006 i potrwają do końca 2007. Dotychczas szkolenia ukończyło ok. 450 beneficjentów, którzy sukcesywnie opuszczają zakład karny. W zamieszczonym poniżej zestawieniu znajduje się szczegółowy wykaz kursów już zrealizowanych

Informacja o kursach zawodowych - lipiec 2007

Jednym z głównych zadań projektu „Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody” w odniesieniu do skazanych są szkolenia zawodowe. System szkoleń składa się z 27 rodzajów kursów skupionych w 4 blokach tematycznych: kursy budowlane i obróbki metali, przetwórstwa spożywczego, rolnośrodowiskowe oraz rękodzielnictwa. Kursy rozpoczęły się w styczniu 2006 i potrwają do końca 2007. Dotychczas szkolenia ukończyło ok. 400 beneficjentów, którzy sukcesywnie opuszczają zakład karny. W zamieszczonym poniżej zestawieniu znajduje się szczegółowy wykaz kursów już zrealizowanyc

O kursach

Do dnia 2.11.2006 przeszkolono w 21 zakończonych już kursach 192 skazanych, w kolejnych 10 obecnie realizowanych kursach (m.in. kurs przyuczający do zawodu brukarza, kurs przyuczający do zawodu murarza – tynkarza, kurs przyuczający do zawodu elektryka, kurs technologa robót wykończeniowych w budownictwie) uczestniczą 102 osoby.
Oprócz kursów zawodowych beneficjenci uczestniczą również w kursach językowych obejmujących podstawy języka niemieckiego i angielskiego.

Kursy dla skazanych

Do dnia 30.09.2006 w Zakładzie Karnym w Wołowie w ramach projektu „Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody” przeszkolono 168 beneficjentów.

Kursy dla skazanych

W ramach projektu "Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody" w Zakładzie Karnym w Wołowie realizowane są obecnie następujące kursy:

Kursy dla skazanych

W ramach projektu "Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody" w Zakładzie Karnym w Wołowie realizowane są obecnie następujące kursy:

W Zakładzie Karnym w Wołowie rozpoczęły się pierwsze kursy dla skazanych

W Zakładzie Karnym w Wołowie rozpoczęły się pierwsze kursy dla skazanych biorących udział w projekcie IW Equal „Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody”.