Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody

Spotkania

Spotkanie panelowe we Wrocławiu

W dniu 20 listopada we Wrocławiu w Klubie Pracoffnia (dawne więzienie) przy ulicy Więziennej 6 odbyło się spotkanie panelowe poświęcone możliwościom i metodom współpracy pomiędzy zakładami karnymi, organizacjami pozarządowymi, specjalistami z różnych dziedzin, jednostkami samorządu terytorialnego i rolnikami mającej na celu umożliwienie powrotu skazanym do społeczeństwa.

Warsztaty metodologiczne z zakresu przygotowania i zarządzania projektami finansowanymi ze środków UE

W maju i czerwcu b.r. Partnerstwo „Czarna Owca. Skazani na Ochronę Przyrody” zorganizowało dwa cykle warsztatów metodologicznych z zakresu przygotowania i zarządzania projektami finansowanymi ze środków UE.

Warsztaty adresowane były do animatorów projektów z jednostek penitencjarnych Dolnego Śląska. Uczestnicy mieli możliwość poznania i opracowania całego cyklu życia projektu na przykładzie Czarnej Owcy. Ponadto, została zorganizowana wizyta studyjna do Zakładu Karnego w Wołowie, gdzie adresaci warsztatów mieli możliwość spotkania się z zespołem realizującym projekt, beneficjentami oraz poznać efekty realizacji projektu.

Wizyta Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego w RCE

Dnia 24.04.2007 w ramach wizyty w Gminie Wińsko Pan Tadeusz Drab, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego odwiedził remontowane budynki Rolniczego Centrum Edukacyjnego.

O Czarnej Owcy w Siedlcach

W dniu 18 stycznia 2007 r., w auli Instytutu Biologii przy ul. B. Prusa 12, o godz. 12oo Krzysztof Konieczny przedstawił program „Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody“ oraz możliwości jego replikowania, podczas seminarium Wydziału Biologii Akademii Podlaskiej. W spotkaniu udział wzięło ponad 120 osób, w tym pracownicy i studenci wydziału a także podopieczni z ośrodków dla niepełnosprawnych oraz przedstawiciel Polskiego Czerwonego Krzyża . W spotkaniu uczestniczył także Krajowy Koordynator GEF UNDP – pan Przemysław Czajkowski. Spotkanie zostało zorganizowane przez pana dr Ryszarda Kowalskiego i prof.

Wigilijne spotkania ze społecznością lokalną

W dniu 21.12.06 roku odbyła się impreza pt.: „Wigilijne spotkania ze społecznością lokalną”, jej celem była prezentacja prac skazanych wykonanych w ramach projektu a tym samym promowanie ich pozytywnego wizerunku pośród społeczności lokalnej.

Mikołaj dla rodzin skazanych

W okresie świątecznym zorganizowano imprezę o charakterze upowszechniającym cele projektu. W dniach 18–26.12.06 podczas widzeń rodzinnych przygotowano cykl spotkań personelu projektu z osadzonymi i ich rodzinami.

Spotkanie z rolnikami i lokalnymi władzami

Sześćdziesięci­olecie Szkoły Podstawowej w Głębowicach było dobrą okazją do spotkania z lokalną społecznością w tym z rolnikami i samorządowcami. Na spotkaniu w dniu 5.12.2006 uzgod­niono włączenie Rolniczego Centrum Edukacyjnego przy CTP PTPP „pro Natura” w działania zmierzające do poprawy świadomości ekologicznej rolników na terenie gminy Wińsko.

Wystawa “Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody”

W środę 7 czerwca 2006, w warszawskiej kafejce TARABUK. Kawa i Kultura. (ul.Browarna 6) partnerzy projektu “Czarna Owca”, zorganizowali wernisaż wystawy “Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody”. Wystawa prezentuje prace skazanych z Zakładu Karnego w Wołowie oraz cykl fotografii Krzysztofa Koniecznego ukazujący skazanych podczas kursów zawodowych.

Spotkanie partnerskie

28 kwietnia 2006 odbyło się spotkanie partnerskie połączone z konferencją prezentująca prace skazanych wykonywane podczas kursów zawodowych.

Sprawozdanie z wizyty w Wielkiej Brytanii

Wizyta studyjna w projekcie "PS Plus 2" (Warrington, Anglia) oraz uczestnictwo w międzynarodowej konferencji penitencjarnej
"Breaking Down the Barriers: Reducing Re-offending through Skills and Employment" (Londyn, Anglia), 18 – 23 luty 2006