Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody

Spotkania

Spotkanie robocze Partnerstwa Ponadnarodowego W.I.S.E, Lizbona, 19-21 październik 2005

W dniach 19-21 października, w Lisbonie miało miejsce spotkanie partnerstwa ponadnarodowego W.I.S.E – Work Inclusion for Socially Excluded, w skład którego
wchodzą następujące partnerstwa krajowe:

  • „Czarna Owca – Skazani na ochronę przyrody” (Polska)
  • „Oportunidades” (Portugalia - gospodarz spotkania)
  • „SALIS” (Włochy)
  • „CapEqual” (Polska)