Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody

Współpraca

Wizyta studyjna w Czechach i Niemczech

30 pracowników jednostek penitencjarnych z Dolnego Śląska od 3 do 5 października b.r. uczestniczyło w zorganizowanej przez „Partnerstwo Czarna Owca. Skazani na Ochronę Przyrody” wizycie studyjnej do zakładów karnych w Valdicach k. Jicina (Czechy) oraz Torgau (Niemcy).

Konferencja Partnerstwa Ponadnarodowego WISE

Na podsumowanie współpracy w ramach partnerstwa ponadnarodowego WISE, w dniach 24–25.05.2007 r. w Lizbonie, odbyła się międzynarodowa konferencja p.t. „Integracja osób wykluczonych społecznie na otwartym rynku pracy”. Wzięło w niej udział około 100 osób z Portugalii, Włoch i Polski.

Wizyta studyjna w ramach partnerstwa WISE w Poznaniu

W dniach 15–18 kwietnia 2007 roku w ramach prac Partnerstwa WISE miała miejsce wizyta studyjna w siedzibie projektu ‘Kampania Przeciw Ubóstwu Najwyższy Szczebel Dobroczynności’ (CAPEqual) w Poznaniu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele partnerstw zaangażowanych w funkcjonowanie WISE: OPORTUNIDADES, SALIS, CZARNA OWCA oraz gospodarza spotkania – CAPEqual.

Wizyta studyjna w ramach partnerstwa WISE w Portugalii

W dniach 11–13 grudnia 2006 roku w ramach partnerstwa WISE miała miejsce wizyta studyjna w siedzibie projektu OPORTUNIDADES w Lizbonie w Portugalii.

Spotkanie partnerstwa WISE w Pescarze we Włoszech

W dniach 22 – 24 listopada 2006 miało miejsce spotkanie w ramach współpracy ponadnarodowej partnerstwa WISE w Pescarze we Włoszech – siedzibie projektu SALIS, projektu partnerskiego w ramach WISE.

Wizyta studyjna w ramach współpracy ponadnarodowej – WISE

Przedstawiciele Partnerstw „Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody” oraz CapEqual uczestniczyli w dniach 25 – 28.09.2006 r. w wizycie studyjnej w Prowincji Pescara we Włoszech. Gospodarzem spotkania było partnerstwo SALIS.

Konferencja ponadnarodowa w ramach partnerstwa WISE: Karpacz - Wołów - Wrocław 8-10 maj 2006

W dniach 8-10 maja miało miejsce drugie spotkanie ponadnarodowego partnerstwa WISE,
zorganizowane tym razem przez zespół projektu "Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody".
W spotkaniu brali udział przedstawiciele partnerów tworzących WISE: SALIS (Włochy),
OPORTUNIDADES (Portugalia) oraz CAPEQUAL (Polska).

Ściągnij biuletyn WISE .pdf (1,05 MB)

Spotkanie robocze Partnerstwa Ponadnarodowego W.I.S.E, Lizbona, 19-21 październik 2005

W dniach 19-21 października, w Lisbonie miało miejsce spotkanie partnerstwa ponadnarodowego W.I.S.E – Work Inclusion for Socially Excluded, w skład którego
wchodzą następujące partnerstwa krajowe:

  • „Czarna Owca – Skazani na ochronę przyrody” (Polska)
  • „Oportunidades” (Portugalia - gospodarz spotkania)
  • „SALIS” (Włochy)
  • „CapEqual” (Polska)