Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody

Uczestnicy projektu

Wystawa „Pożytek z ekstensywnego rolnictwa”

Rolnicze Centrum Edukacyjne w Trzcinicy w ramach promowania rolnictwa przyjaznego przyrodzie, przygotowało w dniach od 1 do 13 marca 2008 wystawę pt. ”Pożytek z ekstensywnego rolnictwa”. Do współorganizowania wystawy zaproszony został Dolnośląski Związek Pszczelarzy we Wrocławiu. Powiązania ekstensywnego rolnictwa z przyrodą pokazano na przykładzie pszczelarstwa podkreślając ogromną rolę jaką pełnią dzikie pszczoły, trzmiele, a także pszczoła miodna i inne owady zapylające w rolnictwie, sadownictwie i ogrodnictwie.

RCE - szkolenia z zakresu programu rolnośrodowiskowego na lata 2007 – 2013

W dniach 22–25 stycznia 2008 w siedzibie Rolniczego Centrum Edukacyjnego w Trzcinicy odbyła się druga tura szkoleń poświęconych programowi rolnośrodowis­kowemu, dla rolników z Doliny Baryczy. Stanowiły one kontynuację warsztatów przeprowadzonych w ubiegłym roku w Głębowicach. Poruszano tematy interesujące rolników realizujących już program rolnośrodowiskowy w swoich gospodarstwach a także osoby, które rozważają przystąpienie do tego działania w roku 2008.

Spartakiada "Skazani na aktywność"

W okresie od 18 października 2007 r. do 28 lutego 2008 r. odbywa się w Zakładzie Karnym w Wołowie Spartakiada Więzienna pn. „Skazani na aktywność”, realizowana w ramach projektu projektu „Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody” przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Ideą spartakiady jest nie tylko aktywizacja ruchowa osób pozbawionych wolności, ale przede wszystkim integracja ze środowiskiem lokalnym, głównie poprzez rozgrywki sportowe.

TV Więzienna 6

TV Więzienna 6 to telewizja, która powstała w Zakładzie Karnym w Wołowie i tworzona jest przez skazanych dla skazanych. Kanał TV Więzienna 6 dostępny jest tylko w sieci telewizji kablowej w Zakładzie Karnym w Wołowie. Jednym z kursów realizowanych w Wołowie w ramach projektu „Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody” był kurs montera systemów elektroakustyc­znych, w ramach tego kursu skazani wykonali m.in. sieć kablową na terenie jednostki. Od lipca do października 2007 w pomieszczeniach TV trwał remont, który także wykonała ekipa TV Więzienna 6, w tym czasie telewizja została doposażona w nowy sprzęt.

Informacje o kursach zawodowych - styczeń 2008

Jednym z głównych zadań projektu „Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody” w odniesieniu do skazanych są szkolenia zawodowe. System szkoleń składa się z 27 rodzajów kursów skupionych w 4 blokach tematycznych: kursy budowlane i obróbki metali, przetwórstwa spożywczego, rolnośrodowiskowe oraz rękodzielnictwa. Kursy rozpoczęły się w styczniu 2006 i potrwają do stycznia 2008. Dotychczas szkolenia ukończyło ok. 555 beneficjentów, którzy sukcesywnie opuszczają zakład karny. W zamieszczonym poniżej zestawieniu znajduje się szczegółowy wykaz kursów już zrealizowanyc

Rolnicze Centrum Edukacyjne w Trzcinicy otwarte

Dnia 16 grudnia 2007 w Trzcinicy Wołowskiej miała miejsce uroczystość otwarcia Rolniczego Centrum Edukacyjnego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele sponsorów, władz samorządowych, partnerów projektu, lokalnej społeczności oraz mediów. Po krótkim powitaniu nastąpiło przecięcie wstęgi, a następnie poświęcenie obiektu przez księdza proboszcza. Goście obejrzeli pomieszczenia Rolniczego Centrum Edukacyjnego: czytelnię, pokoje gościnne oraz salę konferencyjną.

Informacje o kursach zawodowych - listopad 2007

Jednym z głównych zadań projektu „Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody” w odniesieniu do skazanych są szkolenia zawodowe. System szkoleń składa się z 27 rodzajów kursów skupionych w 4 blokach tematycznych: kursy budowlane i obróbki metali, przetwórstwa spożywczego, rolnośrodowiskowe oraz rękodzielnictwa. Kursy rozpoczęły się w styczniu 2006 i potrwają do stycznia 2008. Dotychczas szkolenia ukończyło ok. 550 beneficjentów, którzy sukcesywnie opuszczają zakład karny. W zamieszczonym poniżej zestawieniu znajduje się szczegółowy wykaz kursów już zrealizowanyc

Centrum Doradztwa Prawno-Finansowego

W dniu 20 września 2007 roku w ramach projektu „Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody” rozpoczęło działalność Centrum Doradztwa Prawno – Finansowego w Wołowie

www.centrumdpf.pl

infolinia: 0 800 110 225 (bezpłatna)

Wizyta studyjna w Czechach i Niemczech

30 pracowników jednostek penitencjarnych z Dolnego Śląska od 3 do 5 października b.r. uczestniczyło w zorganizowanej przez „Partnerstwo Czarna Owca. Skazani na Ochronę Przyrody” wizycie studyjnej do zakładów karnych w Valdicach k. Jicina (Czechy) oraz Torgau (Niemcy).

RCE podczas „Dni Winobrania i Bociana” w Wińsku

Podczas „Dni Winobrania i Bociana” zorganizowanych przez Urząd Gminy w Wińsku w dniach 22–23 września, swoje stoisko przygotowało Rolnicze Centrum Edukacyjne, powstające w ramach projektu „Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody.” W ramach promocji centrum doradcy z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu udzielali bezpłatnych porad z zakresu programów rolnośrodowis­kowych.

Subskrybuj zawartość