Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody

Skazani

Kursy pogrupowane są w cztery bloki szkoleniowe: rolnicze i okołorolnicze, budowlane i obróbki metali, przetwórstwa spożywczego i rękodzielnictwa. Kursy kończą się egzaminem komisyjnym, w skład komisji wchodzą osoby spoza Zakładu Karnego w Wołowie zajmujące się zawodowo daną tematyką. Program kursów jest zgodny z programem Ministerstwa Edukacji, ale każdy z kursów zawiera więcej zajęć praktycznych. Większość kursów odbywa się poza Zakładem Karnym i są one tak prowadzone aby ich efekty były użyteczne społecznie.

Spartakiada "Skazani na aktywność"

W okresie od 18 października 2007 r. do 28 lutego 2008 r. odbywa się w Zakładzie Karnym w Wołowie Spartakiada Więzienna pn. „Skazani na aktywność”, realizowana w ramach projektu projektu „Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody” przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Ideą spartakiady jest nie tylko aktywizacja ruchowa osób pozbawionych wolności, ale przede wszystkim integracja ze środowiskiem lokalnym, głównie poprzez rozgrywki sportowe.

TV Więzienna 6

TV Więzienna 6 to telewizja, która powstała w Zakładzie Karnym w Wołowie i tworzona jest przez skazanych dla skazanych. Kanał TV Więzienna 6 dostępny jest tylko w sieci telewizji kablowej w Zakładzie Karnym w Wołowie. Jednym z kursów realizowanych w Wołowie w ramach projektu „Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody” był kurs montera systemów elektroakustyc­znych, w ramach tego kursu skazani wykonali m.in. sieć kablową na terenie jednostki. Od lipca do października 2007 w pomieszczeniach TV trwał remont, który także wykonała ekipa TV Więzienna 6, w tym czasie telewizja została doposażona w nowy sprzęt.

Informacje o kursach zawodowych - styczeń 2008

Jednym z głównych zadań projektu „Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody” w odniesieniu do skazanych są szkolenia zawodowe. System szkoleń składa się z 27 rodzajów kursów skupionych w 4 blokach tematycznych: kursy budowlane i obróbki metali, przetwórstwa spożywczego, rolnośrodowiskowe oraz rękodzielnictwa. Kursy rozpoczęły się w styczniu 2006 i potrwają do stycznia 2008. Dotychczas szkolenia ukończyło ok. 555 beneficjentów, którzy sukcesywnie opuszczają zakład karny. W zamieszczonym poniżej zestawieniu znajduje się szczegółowy wykaz kursów już zrealizowanyc

Informacje o kursach zawodowych - listopad 2007

Jednym z głównych zadań projektu „Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody” w odniesieniu do skazanych są szkolenia zawodowe. System szkoleń składa się z 27 rodzajów kursów skupionych w 4 blokach tematycznych: kursy budowlane i obróbki metali, przetwórstwa spożywczego, rolnośrodowiskowe oraz rękodzielnictwa. Kursy rozpoczęły się w styczniu 2006 i potrwają do stycznia 2008. Dotychczas szkolenia ukończyło ok. 550 beneficjentów, którzy sukcesywnie opuszczają zakład karny. W zamieszczonym poniżej zestawieniu znajduje się szczegółowy wykaz kursów już zrealizowanyc

Centrum Doradztwa Prawno-Finansowego

W dniu 20 września 2007 roku w ramach projektu „Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody” rozpoczęło działalność Centrum Doradztwa Prawno – Finansowego w Wołowie

www.centrumdpf.pl

infolinia: 0 800 110 225 (bezpłatna)

Egzamin na prawo jazdy

Uczestnicy kursu Operator maszyn rolniczych przeszli m.in. szkolenie z przepisów drogowych i praktycznej nauki jazdy traktorem. W dniach 28 lipca, 14 i 21 sierpnia w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego we Wrocławiu odbyły się egzaminy teoretyczne i praktyczne w których uczestniczyli beneficjenci projektu „Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody”. W sumie egzamin teoretyczny zdało 8 słuchaczy kursu, natomiast praktyczny 5 i ci uzyskali prawo jazdy kategorii T. Dla pozostałych trzech słuchaczy dodatkowy egzamin prak

Informacje o kursach zawodowych - wrzesień 2007

Jednym z głównych zadań projektu „Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody” w odniesieniu do skazanych są szkolenia zawodowe. System szkoleń składa się z 27 rodzajów kursów skupionych w 4 blokach tematycznych: kursy budowlane i obróbki metali, przetwórstwa spożywczego, rolnośrodowiskowe oraz rękodzielnictwa. Kursy rozpoczęły się w styczniu 2006 i potrwają do końca 2007. Dotychczas szkolenia ukończyło ok. 450 beneficjentów, którzy sukcesywnie opuszczają zakład karny. W zamieszczonym poniżej zestawieniu znajduje się szczegółowy wykaz kursów już zrealizowanych

Informacja o kursach zawodowych - lipiec 2007

Jednym z głównych zadań projektu „Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody” w odniesieniu do skazanych są szkolenia zawodowe. System szkoleń składa się z 27 rodzajów kursów skupionych w 4 blokach tematycznych: kursy budowlane i obróbki metali, przetwórstwa spożywczego, rolnośrodowiskowe oraz rękodzielnictwa. Kursy rozpoczęły się w styczniu 2006 i potrwają do końca 2007. Dotychczas szkolenia ukończyło ok. 400 beneficjentów, którzy sukcesywnie opuszczają zakład karny. W zamieszczonym poniżej zestawieniu znajduje się szczegółowy wykaz kursów już zrealizowanyc

Kursy zawodowe - podsumowanie pierwszego kwartału 2007

Od początku realizacji projektu do końca marca 2007 roku w 34 zakończonych kursach zawodowych przeszkolono 295 beneficjentów, obecnie trwa 9 kolejnych kursów w których uczestniczy 101 skazanych.

Szczegółowy wykaz kursów w załączniku.

Kursy zawodowe - podsumowanie 2006 roku

W 2006 roku w 27 zakończonych kursach zawodowych przeszkolono 240 beneficjentów, obecnie trwa 6 kolejnych kursów w których uczestniczy 62 skazanych.

Więcej informacji:
Pobierz Kursy zawodowe – podsumowanie 2006 .doc (104KB)

Subskrybuj zawartość