Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody

Wydarzenia

Zakończenie realizacji projektu

Z dniem 31 maja 2008 zakończyliśmy realizację projektu „Czarna Owca. Skazani na Ochronę Przyrody”. Swoją działalność kontynuuje Centrum Doradztwa Prawno Finansowego z siedzibą w Wołowie, przy ulicy Zielony Zaułek 20. Wszystkich byłych osadzonych, którzy pragną odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy zapraszamy do korzystania z jego usług w dni robocze, w godzinach popołudniowych. Bezpłatna infolinia 0 800 110 225, e-mail: centrumdpf (at) gma­il.com, www.centrumdpf.pl

Partnerzy Projektu „Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody” serdecznie dziękują uczestnikom projektu oraz pozostałym osobom i instytucjom, które przyczyniły się do osiągnięcia celów projektu.

Jak zmienić skazanego w pracownika? Relacja z konferencji „Integracja społeczno – zawodowa skazanych”.

26 i 27 lutego w Warszawie odbyła się konferencja współorganizowana przez Partnerstwa na Rzecz Rozwoju „Czarna Owca. Skazani na Ochronę Przyrody ” oraz „Wyjść na prostą”. Głównym celem konferencji była prezentacja dobrych praktyk wypracowanych w projektach więziennych w Polsce, które są finansowane ze środków Inicjatywy Wspólnotowej Equal.

Konferencja "Byli osadzeni na rynku pracy" Wrocław 30.01.2008

W dniu 30 stycznia 2008 roku we Wrocławiu odbyła się konferencja „Byli osadzeni na rynku pracy” zorganizowana przez PRR „Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody”.

Konferencja była skierowana do pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem przeszkolonych osób opuszczających zakłady karne oraz wszystkich tych, którym nieobca jest tematyka resocjalizacji i jej przyszłość w latach 2008 – 2013.

Spartakiada "Skazani na aktywność"

W okresie od 18 października 2007 r. do 28 lutego 2008 r. odbywa się w Zakładzie Karnym w Wołowie Spartakiada Więzienna pn. „Skazani na aktywność”, realizowana w ramach projektu projektu „Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody” przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Ideą spartakiady jest nie tylko aktywizacja ruchowa osób pozbawionych wolności, ale przede wszystkim integracja ze środowiskiem lokalnym, głównie poprzez rozgrywki sportowe.

TV Więzienna 6

TV Więzienna 6 to telewizja, która powstała w Zakładzie Karnym w Wołowie i tworzona jest przez skazanych dla skazanych. Kanał TV Więzienna 6 dostępny jest tylko w sieci telewizji kablowej w Zakładzie Karnym w Wołowie. Jednym z kursów realizowanych w Wołowie w ramach projektu „Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody” był kurs montera systemów elektroakustyc­znych, w ramach tego kursu skazani wykonali m.in. sieć kablową na terenie jednostki. Od lipca do października 2007 w pomieszczeniach TV trwał remont, który także wykonała ekipa TV Więzienna 6, w tym czasie telewizja została doposażona w nowy sprzęt.

Rolnicze Centrum Edukacyjne w Trzcinicy otwarte

Dnia 16 grudnia 2007 w Trzcinicy Wołowskiej miała miejsce uroczystość otwarcia Rolniczego Centrum Edukacyjnego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele sponsorów, władz samorządowych, partnerów projektu, lokalnej społeczności oraz mediów. Po krótkim powitaniu nastąpiło przecięcie wstęgi, a następnie poświęcenie obiektu przez księdza proboszcza. Goście obejrzeli pomieszczenia Rolniczego Centrum Edukacyjnego: czytelnię, pokoje gościnne oraz salę konferencyjną.

Konferencja „Prawa Człowieka – powrót do społeczeństwa byłych osadzonych” 10 grudnia 2007, Wrocław

W dniu 10.12.2007 we Wrocławiu odbyła się konferencja „Prawa Człowieka – powrót do społeczeństwa byłych osadzonych” zorganizowana przez PRR „Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody”. Konferencja rozpoczęła się od wystąpienia Anny Darskiej Szefowej Biura UNDP w Polsce oraz Wojciecha Wróblewskiego z Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Po otwarciu konferencji zaprezentowano 20 minutowy film przedstawiający działania realizowane w ramach projektu, wypowiedzi beneficjentów i przedstawicieli projektu.

W pierwszej części konfrencji swoimi doświadczeniami i wspomnieniami z pobytu w zakładach karnych podzielili się byli opozycjoniści profesor Karol Modzelewski i Adam Pleśnar, w swoich wystąpieniach podkreślali znaczenie pracy w resocjalizacji i znaczenie kontaktu ze światem zewnętrznym dla osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Spotkanie panelowe we Wrocławiu

W dniu 20 listopada we Wrocławiu w Klubie Pracoffnia (dawne więzienie) przy ulicy Więziennej 6 odbyło się spotkanie panelowe poświęcone możliwościom i metodom współpracy pomiędzy zakładami karnymi, organizacjami pozarządowymi, specjalistami z różnych dziedzin, jednostkami samorządu terytorialnego i rolnikami mającej na celu umożliwienie powrotu skazanym do społeczeństwa.

Wystawa plenerowa we Wrocławiu

W dniu 16.10.2007 we Wrocławiu na ulicy Świdnickiej (przy Rynku) otwarto wystawę prezentującą zdjęcia dokumentujące działania (m.in. kursy zawodowe dla skazanych) realizowane w ramach projektu „Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody”. Wystawa trwała do 30.10.2007.

Serdecznie zapraszamy do galerii.

Wizyta studyjna w Czechach i Niemczech

30 pracowników jednostek penitencjarnych z Dolnego Śląska od 3 do 5 października b.r. uczestniczyło w zorganizowanej przez „Partnerstwo Czarna Owca. Skazani na Ochronę Przyrody” wizycie studyjnej do zakładów karnych w Valdicach k. Jicina (Czechy) oraz Torgau (Niemcy).

Subskrybuj zawartość