Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody

Konferencje

Jak zmienić skazanego w pracownika? Relacja z konferencji „Integracja społeczno – zawodowa skazanych”.

26 i 27 lutego w Warszawie odbyła się konferencja współorganizowana przez Partnerstwa na Rzecz Rozwoju „Czarna Owca. Skazani na Ochronę Przyrody ” oraz „Wyjść na prostą”. Głównym celem konferencji była prezentacja dobrych praktyk wypracowanych w projektach więziennych w Polsce, które są finansowane ze środków Inicjatywy Wspólnotowej Equal.

Konferencja "Byli osadzeni na rynku pracy" Wrocław 30.01.2008

W dniu 30 stycznia 2008 roku we Wrocławiu odbyła się konferencja „Byli osadzeni na rynku pracy” zorganizowana przez PRR „Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody”.

Konferencja była skierowana do pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem przeszkolonych osób opuszczających zakłady karne oraz wszystkich tych, którym nieobca jest tematyka resocjalizacji i jej przyszłość w latach 2008 – 2013.

Konferencja „Prawa Człowieka – powrót do społeczeństwa byłych osadzonych” 10 grudnia 2007, Wrocław

W dniu 10.12.2007 we Wrocławiu odbyła się konferencja „Prawa Człowieka – powrót do społeczeństwa byłych osadzonych” zorganizowana przez PRR „Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody”. Konferencja rozpoczęła się od wystąpienia Anny Darskiej Szefowej Biura UNDP w Polsce oraz Wojciecha Wróblewskiego z Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Po otwarciu konferencji zaprezentowano 20 minutowy film przedstawiający działania realizowane w ramach projektu, wypowiedzi beneficjentów i przedstawicieli projektu.

W pierwszej części konfrencji swoimi doświadczeniami i wspomnieniami z pobytu w zakładach karnych podzielili się byli opozycjoniści profesor Karol Modzelewski i Adam Pleśnar, w swoich wystąpieniach podkreślali znaczenie pracy w resocjalizacji i znaczenie kontaktu ze światem zewnętrznym dla osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Międzynarodowe Forum „Prewencja czy Ponowne Uwięzienie?” 21-22 czerwca 2007

21–22 czerwca br. w Warszawie miało miejsce Międzynarodowe Forum „Prewencja czy Ponowne Uwięzienie?”. Organizatorem Forum było Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, we współpracy z Fundacją Fundusz Współpracy i Centralnym Zarządem Służby Więziennej.

Konferencja „Rezultat projektu Czarna Owca – możliwości jego wdrożenia w innych jednostkach penitencjarnych”

W dniach 26–27.06.2007 w hotelu „Zamek na Skale” w Trzebieszowicach koło Lądka Zdrój odbyła się konferencja „Rezultat projektu Czarna Owca – możliwości jego wdrożenia w innych jednostkach penitencjarnych” zorganizowana przez PRR „Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody”, której celem była prezentacja narzędzi niezbędnych do osiągnięcia rezultatu projektu – wieloaspektowego systemu szkoleń zawodowych i przedsiębior­czości przygotowującego skazanych do aktywnego wejścia na otwarty rynek pracy.

Konferencja „Rynek pracy dla skazanych i osób opuszczających zakłady karne”

Dnia 14 marca 2007 roku we Wrocławiu odbyła się konferencja „Rynek pracy dla skazanych i osób opuszczających zakłady karne” zorganizowana przez Partnerstwo „Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody”. Celem konferencji było zaprezentowanie potencjału zawodowego osób, które w czasie odbywania kary pozbawienia wolności przechodzą szkolenia zawodowe i przygotowują się do (re)integracji na otwartym rynku pracy a także zaprezentowanie oczekiwań potencjalnych pracodawców w odniesieniu do tej grupy pracowników. Konferencja adresowana była do przedsiębiorców, instytucji publicznych i samorządowych, organizacji zajmujących się osobami wykluczonymi społecznie, zakładów karnych. Udział w konferencji wzięło ponad 100 osób reprezentujących dolnośląskie przedsiębiorstwa, powiatowe urzędy pracy, zakłady karne, areszty śledcze, okręgowe inspektoraty służby więziennej, stowarzyszenia i fundacje.

Konferencja Paszport do wolności/Passport to Freedom

Konferencja Passport to Freedom/Paszport do wolności, odbyła się w dniach 23–24 października 2006 r. w Lizbonie.

Konferencja ponadnarodowa w ramach partnerstwa WISE: Karpacz - Wołów - Wrocław 8-10 maj 2006

W dniach 8-10 maja miało miejsce drugie spotkanie ponadnarodowego partnerstwa WISE,
zorganizowane tym razem przez zespół projektu "Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody".
W spotkaniu brali udział przedstawiciele partnerów tworzących WISE: SALIS (Włochy),
OPORTUNIDADES (Portugalia) oraz CAPEQUAL (Polska).

Ściągnij biuletyn WISE .pdf (1,05 MB)

Sprawozdanie z konferencji prezentującej projekt "PS Plus 2"

Sprawozdanie z konferencji prezentującej projekt "PS Plus"
w hotelu Radisson,
Warszawa 30 stycznia 2006

Konferencja na temat zatrudniania byłych skazanych. Praga 2005

Przedstawiciele partnerów z UNDP Polska, Zakładu Karnego w Wołowie i PTPP "pro Natura" realizujących projekt "Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody" wzięli udział w konferencji poświęconej zatrudnianiu byłych skazanych.

Subskrybuj zawartość