Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody

Spotkanie partnerstwa WISE w Pescarze we Włoszech

W dniach 22 – 24 listopada 2006 miało miejsce spotkanie w ramach współpracy ponadnarodowej partnerstwa WISE w Pescarze we Włoszech – siedzibie projektu SALIS, projektu partnerskiego w ramach WISE.

Spotkanie miało następujący przebieg:

Sesja plenarna informująca o stanie realizacji poszczególnych projektów w ramach partnerstwa WISE, tj. projektu SALIS, OPORTUNIDADES, CapeEqual oraz projektu CZARNA OWCA. Skazani na ochronę przyrody.

Liderzy projektów odbyli serię spotkań dotyczących organizacji konferencji końcowej, dopracowania strony internetowej WISE, ewaluacji działań partnerstwa.

Członkowie Grup Roboczych (GR) 1 i 2 odbyli serię spotkań, podczas których przekazano informację na temat zaawansowania prac przy przygotowaniu podręczników dot. Samozatrudnienia ( GR1) i tworzenia domów socjalnych (GR 2). Następnie prowadzono dyskusje dotyczące szczegółowej zawartości i ujednolicenia tekstów pomiędzy partnerami krajowymi oraz podjęto decyzje dot. dalszych zobowiązań partnerów jak i redakcji końcowej.

Dodatkowo miały miejsce spotkania osobnych grup zadaniowych do spraw upowszechniania i ewaluacji, gdzie omówiono techniczną stronę działań i uzgodniono plany i zadania na najbliższą przyszłość

Oficjalnym zwieńczeniem spotkania ponadnarodowego była konferencja prasowa, gdzie w obecności przedstawicieli prasy i administracji lokalnej była okazja na przedstawienie celów, działań i produktów partnerstwa WISE oraz poszczególnych projektów partnerskich

Część oficjalna spotkania zakończyła się finalną sesją plenarną, na której zaprezentowano wyniki prac poszczególnych grup.