Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody

Szkolenia dla rolników

W ramach działalności powstającego w Trzcinicy Rolniczego Centrum Edukacyjnego w dniach 6 – 9 luty 2007 odbył się pierwszy cykl szkoleń dla rolników z Doliny Baryczy. Szkolenia przeprowadzono w Szkole Podstawowej w Głębowicach. Tematem wiodącym warsztatów były nowe możliwości uzyskania wsparcia w ramach programu rolnośrodowiskowego w latach 2007 – 2013. Udział w szkoleniach wzięło 80 rolników. Ze względów praktycznych spotkania warsztatowe odbywały się w grupach 20 osobowych. Uroczystego otwarcia cyklu szkoleń dokonał gospodarz terenu Wójt Gminy Wińsko Dariusz Olejniczak. Na początku spotkania zebrani zapoznali się z założeniami projektu „Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody”, o którym opowiedział pan Krzysztof Konieczny przedstawiciel Zakładu Karnego w Wołowie i Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”. Następnie panie Agnieszka Kucharska i Anna Stułka z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprezentowały zagadnienia związane m.in. z historią powstania programów rolnośrodowiskowych w Europie, ich realizacją w latach 2004 – 2006 oraz zmianami jakie pojawiły się w związku z wejściem w życie nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Kolejnym punktem programu była prezentacja pani Urszuli Kozaczuk z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego poświęcona poszczególnym pakietom i wariantom nowego programu rolnośrodowis­kowego, do którego będą mogli przystępować rolnicy od 2008 roku. Podczas następnej prezentacji zatytułowanej „Ekonomia programów rolnośrodowis­kowych”, którą przygotowała pani Monika Miniewska z DODR, rolnicy mieli okazję przekonać się na konkretnych przykładach, że gospodarowanie w zgodzie z przyrodą może się opłacać. Chętni mogli sprawdzić na jakie dopłaty mogliby liczyć realizując różne pakiety rolnośrodowiskowe w swoim gospodarstwie. Podczas wystąpienia pani Doroty Janic z DODR, pt. „Sieć Natura 2000 – ochrona przyrody z korzyścią dla rolnika”, uczestnicy szkolenia usłyszeli o dodatkowych możliwościach finansowych jakie daje lokalizacja gospodarstw na terenie obszarów Natura 2000. Przekonali się ponadto, że można otrzymać konkretne pieniądze za fakt, że w obrębie gospodarstwa występują określone siedliska i gatunki uznane przez przyrodników za cenne. Spoglądając na rośliny łąkowe prezentowane na slajdach jako szczególnie wartościowe, wielu rolników z pewnym zaskoczeniem zdało sobie sprawę, że od lat posiada je u siebie, nie mając świadomości, że są to gatunki ginące w Europie. Ostatnia prezentacja przedstawiona przez panią Katarzynę Kopacką z DODR dotyczyła zwykłej dobrej praktyki rolniczej, czyli zasad jakich musi przestrzegać każdy rolnik realizujący program rolnośrodowiskowy w swoim gospodarstwie. Po każdym wystąpieniu pojawiały się konkretne pytania i komentarze ze strony uczestników. Również podczas każdej przerwy, w czasie przeznaczonym na dyskusję oraz w trakcie konsultacji indywidualnych rolnicy mogli wyjaśniać wątpliwości, drążyć interesujące tematy, zadawać pytania ekspertom. Uczestnicy szkoleń ocenili je jako bardzo przydatne i wykazali chęć kontynuowania podobnych spotkań w przyszłości. Organizatorzy przekonali się o ogromnej potrzebie propagowania informacji o programach rolnośrodowiskowych wśród społeczności wiejskiej i rozwijania współpracy z rolnikami.

  • Wójt Gminy Wińsko Dariusz Olejniczak uroczyście otworzył cykl szkoleń dla rolników
  • Pani Anna Stułka z MRiRW zaprezentowała m.in. możliwości uzyskania wsparcia w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wprowadzając zebranych w temat dopłat rolnośrodowiskowych
  • Pani Urszula Kozaczuk z DODR omówiła nowy program rolnośrodowiskowy
  • Szkolenie dla rolników odbywające się w ramach projektu „Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody” wzbudziło zainteresowanie mediów
  • Każdy uczestnik szkolenia miał możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych