Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody

Uczestnicy projektu

Kursy z zakresu programów rolnośrodowiskowych

Rolnicy stanowią jedną z grup beneficjentów programu „Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody”. Ekstensywni producenci rolni sprzyjający zachowaniu odpowiednich struktur przyrodniczych i krajobrazu mogą starać się o dopłaty z pakietów rolnośrodowis­kowych. Pakiety te pozwalają na zwiększenie dopłat w zamian za gospodarowanie sprzyjające ochronie przyrody.

Przygotowanie pokazowej płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę

Od kilku miesięcy angażujemy się w przygotowanie projektu i uzyskanie odpowiednich zezwoleń na wykonanie płyty obornikowej oraz zbiornika na gnojówkę w gospodarstwie rolnym działającym w pobliżu Rolniczego Centrum Edukacyjnego przy CTP PTPP „pro Natura”.

Spotkanie z rolnikami i lokalnymi władzami

Sześćdziesięci­olecie Szkoły Podstawowej w Głębowicach było dobrą okazją do spotkania z lokalną społecznością w tym z rolnikami i samorządowcami. Na spotkaniu w dniu 5.12.2006 uzgod­niono włączenie Rolniczego Centrum Edukacyjnego przy CTP PTPP „pro Natura” w działania zmierzające do poprawy świadomości ekologicznej rolników na terenie gminy Wińsko.

O kursach

Do dnia 2.11.2006 przeszkolono w 21 zakończonych już kursach 192 skazanych, w kolejnych 10 obecnie realizowanych kursach (m.in. kurs przyuczający do zawodu brukarza, kurs przyuczający do zawodu murarza – tynkarza, kurs przyuczający do zawodu elektryka, kurs technologa robót wykończeniowych w budownictwie) uczestniczą 102 osoby.
Oprócz kursów zawodowych beneficjenci uczestniczą również w kursach językowych obejmujących podstawy języka niemieckiego i angielskiego.

Współpraca z rolnikami

Projekt „Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody” zakłada współpracę z rolnikami zamieszkującymi teren Doliny Baryczy, z których większość to właściciele małych gospodarstw.

Kursy dla skazanych

Do dnia 30.09.2006 w Zakładzie Karnym w Wołowie w ramach projektu „Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody” przeszkolono 168 beneficjentów.

Kursy dla skazanych

W ramach projektu "Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody" w Zakładzie Karnym w Wołowie realizowane są obecnie następujące kursy:

Kursy dla skazanych

W ramach projektu "Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody" w Zakładzie Karnym w Wołowie realizowane są obecnie następujące kursy:

W Zakładzie Karnym w Wołowie rozpoczęły się pierwsze kursy dla skazanych

W Zakładzie Karnym w Wołowie rozpoczęły się pierwsze kursy dla skazanych biorących udział w projekcie IW Equal „Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody”.

Subskrybuj zawartość