Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody

Uczestnicy projektu

Egzamin na prawo jazdy

Uczestnicy kursu Operator maszyn rolniczych przeszli m.in. szkolenie z przepisów drogowych i praktycznej nauki jazdy traktorem. W dniach 28 lipca, 14 i 21 sierpnia w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego we Wrocławiu odbyły się egzaminy teoretyczne i praktyczne w których uczestniczyli beneficjenci projektu „Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody”. W sumie egzamin teoretyczny zdało 8 słuchaczy kursu, natomiast praktyczny 5 i ci uzyskali prawo jazdy kategorii T. Dla pozostałych trzech słuchaczy dodatkowy egzamin prak

Informacje o kursach zawodowych - wrzesień 2007

Jednym z głównych zadań projektu „Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody” w odniesieniu do skazanych są szkolenia zawodowe. System szkoleń składa się z 27 rodzajów kursów skupionych w 4 blokach tematycznych: kursy budowlane i obróbki metali, przetwórstwa spożywczego, rolnośrodowiskowe oraz rękodzielnictwa. Kursy rozpoczęły się w styczniu 2006 i potrwają do końca 2007. Dotychczas szkolenia ukończyło ok. 450 beneficjentów, którzy sukcesywnie opuszczają zakład karny. W zamieszczonym poniżej zestawieniu znajduje się szczegółowy wykaz kursów już zrealizowanych

Informacja o kursach zawodowych - lipiec 2007

Jednym z głównych zadań projektu „Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody” w odniesieniu do skazanych są szkolenia zawodowe. System szkoleń składa się z 27 rodzajów kursów skupionych w 4 blokach tematycznych: kursy budowlane i obróbki metali, przetwórstwa spożywczego, rolnośrodowiskowe oraz rękodzielnictwa. Kursy rozpoczęły się w styczniu 2006 i potrwają do końca 2007. Dotychczas szkolenia ukończyło ok. 400 beneficjentów, którzy sukcesywnie opuszczają zakład karny. W zamieszczonym poniżej zestawieniu znajduje się szczegółowy wykaz kursów już zrealizowanyc

Warsztaty metodologiczne z zakresu przygotowania i zarządzania projektami finansowanymi ze środków UE

W maju i czerwcu b.r. Partnerstwo „Czarna Owca. Skazani na Ochronę Przyrody” zorganizowało dwa cykle warsztatów metodologicznych z zakresu przygotowania i zarządzania projektami finansowanymi ze środków UE.

Warsztaty adresowane były do animatorów projektów z jednostek penitencjarnych Dolnego Śląska. Uczestnicy mieli możliwość poznania i opracowania całego cyklu życia projektu na przykładzie Czarnej Owcy. Ponadto, została zorganizowana wizyta studyjna do Zakładu Karnego w Wołowie, gdzie adresaci warsztatów mieli możliwość spotkania się z zespołem realizującym projekt, beneficjentami oraz poznać efekty realizacji projektu.

Bieg po Żurawie Pióro

Rolnicze Centrum Edukacyjne włączyło się do współpracy przy organizacji Międzyszkolnych Biegów Przełajowych w Głębowicach. Dnia 10 maja 2007 r. w Głębowicach już po raz XVII odbyły się Międzyszkolne Biegi Przełajowe szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Tegoroczna impreza przebiegała pod hasłem „Bieg po żurawie pióro“ i została zorganizowana przez Szkołę Podstawową w Głębowicach we współpracy z Rolniczym Centrum Edukacyjnym.

Wizyta Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego w RCE

Dnia 24.04.2007 w ramach wizyty w Gminie Wińsko Pan Tadeusz Drab, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego odwiedził remontowane budynki Rolniczego Centrum Edukacyjnego.

Kursy zawodowe - podsumowanie pierwszego kwartału 2007

Od początku realizacji projektu do końca marca 2007 roku w 34 zakończonych kursach zawodowych przeszkolono 295 beneficjentów, obecnie trwa 9 kolejnych kursów w których uczestniczy 101 skazanych.

Szczegółowy wykaz kursów w załączniku.

Szkolenia dla rolników

W ramach działalności powstającego w Trzcinicy Rolniczego Centrum Edukacyjnego w dniach 6 – 9 luty 2007 odbył się pierwszy cykl szkoleń dla rolników z Doliny Baryczy. Szkolenia przeprowadzono w Szkole Podstawowej w Głębowicach. Tematem wiodącym warsztatów były nowe możliwości uzyskania wsparcia w ramach programu rolnośrodowiskowego w latach 2007 – 2013. Udział w szkoleniach wzięło 80 rolników. Ze względów praktycznych spotkania warsztatowe odbywały się w grupach 20 osobowych. Uroczystego otwarcia cyklu szkoleń dokonał gospodarz terenu Wójt Gminy Wińsko Dariusz Olejniczak. Na początku spotkania zebrani zapoznali się z założeniami projektu „Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody”, o którym opowiedział pan Krzysztof Konieczny przedstawiciel Zakładu Karnego w Wołowie i Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”. Następnie panie Agnieszka Kucharska i Anna Stułka z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprezentowały zagadnienia związane m.in. z historią powstania programów rolnośrodowiskowych w Europie, ich realizacją w latach 2004 – 2006 oraz zmianami jakie pojawiły się w związku z wejściem w życie nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Kolejnym punktem programu była prezentacja pani Urszuli Kozaczuk z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego poświęcona poszczególnym pakietom i wariantom nowego programu rolnośrodowis­kowego, do którego będą mogli przystępować rolnicy od 2008 roku. Podczas następnej prezentacji zatytułowanej „Ekonomia programów rolnośrodowis­kowych”, którą przygotowała pani Monika Miniewska z DODR, rolnicy mieli okazję przekonać się na konkretnych przykładach, że gospodarowanie w zgodzie z przyrodą może się opłacać. Chętni mogli sprawdzić na jakie dopłaty mogliby liczyć realizując różne pakiety rolnośrodowiskowe w swoim gospodarstwie. Podczas wystąpienia pani Doroty Janic z DODR, pt. „Sieć Natura 2000 – ochrona przyrody z korzyścią dla rolnika”, uczestnicy szkolenia usłyszeli o dodatkowych możliwościach finansowych jakie daje lokalizacja gospodarstw na terenie obszarów Natura 2000. Przekonali się ponadto, że można otrzymać konkretne pieniądze za fakt, że w obrębie gospodarstwa występują określone siedliska i gatunki uznane przez przyrodników za cenne. Spoglądając na rośliny łąkowe prezentowane na slajdach jako szczególnie wartościowe, wielu rolników z pewnym zaskoczeniem zdało sobie sprawę, że od lat posiada je u siebie, nie mając świadomości, że są to gatunki ginące w Europie. Ostatnia prezentacja przedstawiona przez panią Katarzynę Kopacką z DODR dotyczyła zwykłej dobrej praktyki rolniczej, czyli zasad jakich musi przestrzegać każdy rolnik realizujący program rolnośrodowiskowy w swoim gospodarstwie. Po każdym wystąpieniu pojawiały się konkretne pytania i komentarze ze strony uczestników. Również podczas każdej przerwy, w czasie przeznaczonym na dyskusję oraz w trakcie konsultacji indywidualnych rolnicy mogli wyjaśniać wątpliwości, drążyć interesujące tematy, zadawać pytania ekspertom. Uczestnicy szkoleń ocenili je jako bardzo przydatne i wykazali chęć kontynuowania podobnych spotkań w przyszłości. Organizatorzy przekonali się o ogromnej potrzebie propagowania informacji o programach rolnośrodowiskowych wśród społeczności wiejskiej i rozwijania współpracy z rolnikami.

Kursy zawodowe - podsumowanie 2006 roku

W 2006 roku w 27 zakończonych kursach zawodowych przeszkolono 240 beneficjentów, obecnie trwa 6 kolejnych kursów w których uczestniczy 62 skazanych.

Więcej informacji:
Pobierz Kursy zawodowe – podsumowanie 2006 .doc (104KB)

Linia technologiczna

Zgodnie z założeniami projektu „Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody” dodatkowym działaniem angażującym rolników i skazanych w działania proprzyrodnicze ma być uruchomienie „linii produkcyjnej” zapewniającej z jednej strony zbyt surowców rolnikom, z drugiej pracę skazanym.

Subskrybuj zawartość